Aircondition

Stort set alle biler i Danmark er de senere år blevet leveret med et airconditionanlæg, men en stor del af disse har sikkert aldrig fået serviceret eller kontrolleret airconditionanlægget.

De færeste billister er klar over at et airconditionanlæg kræver servicering og vedligeholdelse for at kunne fungere optimalt. Der kan altså både være økonomi og sikkerhed i at få serviceret dit airconditionanlæg.

Mangler du råd og vejledning i nogle af de ovenstående punkter er du velkommen til at ringe eller kigge forbi.

Mercedes-Benz-Service ønsker dig en rigtig god og sikker sommer.

Vidste du at?

- Omkring 10% af kølemidlet forsvinder årligt fra et airconditionanlæg, dette medfører ringere køleevne eller i værste fald at anlægget svigter og herefter skal repareres for op til 8.000 kr.

- Fugt optages i airconditionanlæggets tørfilter, dette bør udskiftes hvert 2 år.

- Bakterier, svampesporer og andre mikroorganismer sætter sig på fordamperen og give en muggen lugt i kabinen. Allerede før lugten opstår, er der faktisk mulighed for at usund luft kommer ind i kabinen. For at hindre dette skal fordamperen desinficeres.